topbanner

Vi ställer frågan kort, vad är politik, vem är politik och hur är politik? Det sista kanske inte går att säga en gång, men hur som frågorna ovan måste ställas igen och igen. Allt för ofta blir svaret på dessa frågor i turordning: 1, Politik är statistik, riksdagsval. 2, Politikerna och nyheterna är politik. 3, Politik är tråkigt eller snarare ointressant.

Enligt oss är politik allt, från det minsta mellanmänskliga beslut till beslut om världsfreden. I korthet berör politik alla och det är snudd på omöjligt att vara ointresserad. Detta vill vi lyfta och få vår omgivning att bry sig om sin omgivning istället för att bli styrda som får. Det är något vi blir tillräckligt mycket ändå.

Köp satir-shirts
Fritis 
             första framsida