topbanner

Kultur är ett märkligt ting, beroende av tillfrågad kommer du få olika svar vad det innebär. Kultur enligt oss är allt mellan himmel och jord som rör uttrycket av mellanmänsklig kontakt, för att inte låta pretentiös.

Köp satir-shirts
Fritis 
             första framsida