BSS – Ett självklart val?

Hörde talas om en förening i veckan, som verkar spännande. BSS, bevara Sverige svenskt. Fantastiskt tänkte jag, en förening som har som mål att bevara det fina vi har i Sverige. Min spontana reaktion var naturligtvis att i mitt huvud lista allt det som jag tyckte är bra med Sverige. Jag insåg snart att det finns mycket som den här förening måste jobba med, för listan blev lång.

Som nummer ett på listan kom fred. Den fredliga avkrok av världen vi blivit är ett arv som BSS måste försöka bevara. Även om freden ibland varit tvivelaktig (läs andra världskriget), finns det krig vi kan vara stolta över att vi inte gett oss in i. Ett av dem är krig med Norge. Att vi upplöste unionen utan blodsutgjutelse, ett annat att vi inte gav oss in i ett korkat krig om Åland, när Finland blev fritt från Ryssland. Det var därför skönt att höra att det kanske fanns en förening som BFF, som verkar för en fortsatt stark fredsbevarande kultur.

Nummer två på listan var vår relativt långa tradition av demokrati. Demokratin kan och bör alltid förbättras och hållas vid liv. Därför är det bra med en kulturförening som visar på vår snart hundraåriga tradition av att ha en regering som representerar folket, samt en lag som värnar yttrandefrihet, religionsfrihet och individens rätt till integritet (speciellt här har BFF något jobba med). Nummer tre på listan kommer vår numera långa (om än något avstannande) tradition av att ”alla ska med”. Vi har byggt en välfärdsstat som skapat valmöjligheter i livet för det flesta invånare oberoende av socioekonomiska bakgrund. Det så kallade svenska modellen har blivit världsberömd, låt BSS verka för att invånare i andra länder ska få samma möjligheter som de svenska.

Högt upp på listan kom också den nyfikenhet som finns i det här landet. Många kanske tycker att vi är lite nervösa och otåliga här i Sverige, men själv tycker jag att det är ett ganska fint drag att vi kastar oss över maträtter från andra länder och skryter med vilka avkrokar av världen som vi besökt. Allt enligt parollen desstu avlägsnare och svårtillgängligare, desstu häftigare. Vi har även länge haft en öppenhet och nyfikenhet på nya traditioner och kulturer som kommit hit och berikat våra liv. Det finns många som kommit till Sverige senare i livet som tycker att de blivit så väl mottagna både av människorna här och myndigheterna (även om detta är något BSS troligen behöver jobba en del för att väcka till liv igen). Jag har själv många gånger hört hur väl omhändertagna min mormor och morfar blev när det kom hit.

Att de värderingar, fenomen och kulturella yttringar jag nu listat enbart är svenska är nog svårt att hävda. Men att om det med att bevara Sverige svenskt menas att bevara och lyfta fram det jag listat är jag den första att skriva under på att kulturförening BSS verkligen fyller en fin funktion. När jag senare undersökte föreningen närmare, insåg jag till min förvåning att det inte var detta som föreningen menade med att bevara Sverige svenskt.

Epilog

BSS finns inte längre. Under sin verksamma tid stod de för nationalistiska och rasistiska idéer, alltså det bakvända och puckade i Sverige (och många andra länder med för den delen). BSS slogs ihop med framstegspartiet och bildade Sverigepartiet som även det upplöstes. De som en gång bildat BSS bildade då istället Sverigedemokraterna och använde länge den slagkraftiga parollen, Bevara Sverige Svenskt!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>